Loading...

مصاحبه با مهندس حسن جلیلی

 بازدید: 12310

 

به گزارش CarXR.ir : اکثر دوست داران اتومبیل رانی با حسن جلیلی آشنایی دارند،

او یکی از قدیمی هایمسابقاتسرعت و شتاب است و ید طولایی در تیونینگ خودروهای آمریکایی دارد.حسن جلیلی

نوجوانی خود را درآمریکا گذرانده و در جوانی به عنوان مهندس در پروژه های نفتی تجربه کسب کرده است.او از

کودکی علاقه خاصی بهدنیای اتومبیل رانی داشته است.این شور و شوق ،در سال های پس از بازنشستگی به

انگیزه ای مضاعف برایسرمایه گذاری در این رشته ورزشی منجر شده است.

 

 

مهندس جلیلی تاکنون خودروهایآمریکایی بسیاری را تیونینگکرده است که جزو برترین نمونه های موجود در ایران

محسوب می شوند.او چند سالیاست که کارگاهی در شهرکصنعتی گلگون دارد و به شکل حرفه ای به ارتقاء

خودروهای کلاسیک و مسابقه ایمشغول است.چندی پیش فرصتیدست داد تا در بعد از ظهری بهاری،پای صحبت

مهندس جلیلی بنشینیم و از سالها عشق به عضلانی هایدیترویتی سخن بگوییم.